SINH NHAT MAE

Gốc > Môi Trường Những Vấn Đề Cần Suy Nghĩ >

Giáo dục môi trường bằng hình ảnh

Giáo dục môi trường có lợi ích gì?

Giáo dục môi trường cho học sinh, sinh viên giúp các em hiểu rõ hơn các thành phần môi trường, về vai trò ý nghĩa cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chủ nhân tương lai của đất nước phải biết, hiểu đầy đủ về quê hương đất nước mình, bảo vệ và xây dựng cuộc sống tốt đẹp điều này gắn chặt với sự tồn  tại và phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng.

Hiện nay, vấn đề giáo dục ý thức, trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường trong các nhà trường chưa được chú trọng đúng mức, bảo vệ môi trường chưa được xem là một môn học ở các cấp học phổ thông, ngoại trừ một số trường đại học, cao đẳng có môn học chuyên ngành về môi trường. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường là một trong những biện pháp quan trọng, giúp học sinh biết yêu thiên nhiên, hiểu được tầm quan trọng của môi trường với cuộc sống và hơn nữa biết cách chăm sóc, giữ gìn hành tinh xanh.

Giáo dục môi trường bằng hình ảnh

Giáo dục môi trường bằng hình ảnh

Hình ảnh môi trường

Bảo vệ môi trường

Giáo dục môi trường bằng hình ảnh

Sống thân thiện với thiên nhiên

Truyền thông môi trường bằng hình ảnh

Tiết kiệm điện là tiết kiệm cho tương lai

Hình ảnh tái chế rác

Biến đổi khí hậu

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe

Nguồn nước là yếu tố sống còn

tái chế nilon, túi thân thiện môi trường


Nhắn tin cho tác giả
Trần Anh Tuấn @ 15:35 25/12/2012
Số lượt xem: 526
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến