SINH NHAT MAE

ĐIỀU CHỈNH MÔN THỂ DỤC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:15' 03-04-2012
Dung lượng: 112.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC
( Đính kèm Công văn số: 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 1 tháng 9 năm 2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và các nội dung hướng dẫn cụ thể đối với từng môn học (đính kèm)
Trong quá trình tổ chức dạy học, cán bộ quản lí và giáo viên cần lưu ý:
1. Thời gian dư do giảm bớt bài, hoặc giảm bớt nội dung trong từng bài, giáo viên không đưa thêm nội dung khác vào dạy mà dùng để củng cố kiến thức và rèn kĩ năng đã học (trong bài đó hoặc bài trước) cho học sinh hoặc tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp. Nhà trường cần tổ chức để giáo viên thảo luận, thống nhất cách sử dụng thời gian dư cho hợp lí.
2. Không kiểm tra, đánh giá vào các nội dung, các yêu cầu đã được giảm bớt, các bài không dạy hoặc ở bài đọc thêm trong văn bản hướng dẫn điều chỉnh.
3. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học này được gửi đến từng giáo viên để thực hiện trong quá trình dạy học.

Môn Thể dục Lớp 1

Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh

4
Đội hình đội ngũ - Trò chơi
(trang 32 - 33)
Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.

5
Đội hình đội ngũ - Trò chơi
(trang 34 - 35)
Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.

6
Đội hình đội ngũ - Trò chơi
(trang 36 - 37)
Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.

7
Đội hình đội ngũ - Trò chơi
(trang 38 - 39)
Nội dung quay phải, quay trái chuyển sang lớp 2.

11
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản -Trò chơi(trang 45 - 47)
Thay nội dung đứng đưa một chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng hai chân.

12
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản-Trò chơi (trang 47 - 49)
Thay nội dung đứng đưa một chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng hai chân.

13
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản-Trò chơi (trang 49-51)
Thay nội dung đứng đưa một chân ra trước thành đứng kiễng gót bằng hai chân.

29
Trò chơi (trang 77 - 79)
Thay trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người bằng nội dung tâng cầu.

30
Trò chơi (trang 79 - 80)
Thay trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người bằng nội dung tâng cầu.

31
Trò chơi (trang 80 - 81)
Thay trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người bằng nội dung tâng cầu.

32
Bài thể dục - Trò chơi (trang 81 - 82)
Không thực hiện trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người .

33
Đội hình đội ngũ-Trò chơi (trang 82-83)
Không thực hiện trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người .

34
Trò chơi (trang 83 - 84)
Không thực hiện trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người.


Môn thể dục Lớp 2

Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh3
Bài 5: Quay phải, quay trái- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” (trang 37-38)
Bài 5: Quay phải, quay trái - Động tác vươn thở và tay (trang 39 - 41)
Nhận biết được hướng và quay đúng hướng .


28
Bài 56: Trò chơi “tung vòng vào đích” và “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” (trang119- 120)
Có thể không thực hiện trò chơi “tung vòng vào đích”.


Môn Thể dục Lớp 3
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh2
Bài 3: Ôn tập đi đều-Trò chơi kết bạn (trang 42- 43)
Bài 4: Ôn tập rèn luyện tư thế, kĩ năng vận động cơ bản- Trò chơi “Tìm người chỉ huy” (trang 43- 45)
Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.

3
Bài 6: Ôn đội hình đội ngũ (trang 46- 48)
Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.6
Bài 12
 
Gửi ý kiến