SINH NHAT MAE

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Chinh
Giới tính Nữ
Website https://linhlinhp.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Như Thanh
Quận/huyện Huyện Như Thanh
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Đàn, Lê Thị Hồng
Đã đưa lên 926 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 927 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1406 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48149 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này