SINH NHAT MAE

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Kim Tiến
Giới tính Nữ
Website https://beyeu07.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Quận Tân Bình
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Âm nhạc
Đã đưa lên 133 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4594 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 301 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 364 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này